Hem

Agro Plantarum

Konsultverksamhet

 

Vi åtar oss olika uppdrag inom växtpatologi och växtskydd då vi har lång erfarenhet inom dessa områden. Vi kan utföra försök både i fält och växthus, liksom hjälpa till med diagnostik av olika sjukdomar m.m.

Forskningsprojekt

 

Vi deltar i flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt, de flesta med anknytning till sjukdomar i lantbruksgrödor och frilandsgrönsaker.

Lantbruk

 

Vi bedriver praktiskt lantbruk med fokus på spannmål.

 

Agro Plantarum - Kärrarpsvägen 410 - 265 90 Åstorp - Sweden